Att tänka på vid tryck

Tryckfärger

Vid tryck utgår man normalt från fyra färger som förkortas CMYK – Cyan, Magenta, Yellow och K för sista bokstaven i black. Cyan är blått, Magenta är rött, Yellow är gult och K är svart.

Med dessa fyra färger kan man blanda fram i princip alla färger. Vid behov kan man använda ytterligare en svart färg för att få en riktigt djup svärta, eller använda någon specialfärg som t.ex. guld och silver.

Pappersvikt

Vanligt kopieringspapper väger ca 80g/m2. Pappersvikten har väldigt stor betydelse för hur känslan blir när man håller det i handen.

Tryckteknik

Det finns olika trycktekniker man kan använda, två vanliga är digitaltryck och offsettryck och det är oftast hur stor volym som ska tryckas som avgör vilken teknik som används. Digitaltryck lämpar sig normalt för mindre upplagor och har en lägre startkostnad. Offsettryck används främst till större upplagor och har en högre startkostnad då man använder tryckplåtar – men är upplagan stor når man en brytpunkt där offset blir billigare.

Bestruket eller obestruket papper

Det finns både bestruket och obestruket papper. Bestruket papper används ofta till magasin och foton och har en väldigt jämn yta, bestrykningen kan variera från hög glans till helt matt beroende på ändamål. Obestruket papper används ofta till visitkort och menyer och har generellt en mer rå papperskänsla med varierande textur.