Void Pointer är ett företag i Helsingborg som bland annat arbetar med kommunikationssystem som Golden EDI, ett system för att hantera EDI-kommunikation. Void Pointer har sedan tidigare haft en logotyp men ville förlänga sitt varumärke med en tydlig grafisk profil som enkelt kan appliceras i alla kanaler. Amrén Design fick även i uppdrag att designa word mall och powerpoint mall för att Void Pointer enkelt själva kunna producera dokument med rätt varumärkesprofil.