Vad bör en grafisk profil innehålla?

 

Logotyp

Logotypen är själva kärnan och ska få lov att vara hjälten i en grafisk profil. Allt annat ska vara en förstärkning av logotypen som framhäver den och skapar känslor för att bygga ett varumärke.

Färg

Färgval och kombination av olika färger väcker olika känslor. Färg måste gå hand i hand med vad man vill att varumärket ska väcka för känslor. Även om man t.ex. kommer fram till färgen blått finns det många olika nyanser av blått och t.ex. mer och mindre mättade färger.

Typsnitt

Ett typsnitt kan verkligen göra skillnad för vilken känsla man får av en text. Det finns två olika familjer av typsnitt, Sans-Serif och Serif. Skillnaden är att Serif typsnitt har små fötter på bokstäverna och Sans-Serif har det inte. Serif typsnitt ger ofta ett mer stabilt intryck och Sans-Serif ett lite mer modernt.

Grafik

Som stöd till logotyp, färg och typsnitt kan man använda någon annan grafik, t.ex. ett mönster eller form.

 


 

 

Innifrån och ut

Mitt arbetssätt är innifrån och ut, det vill säga att jag börjar med logotypen och därefter adderar en grafisk profil. Det är sen baserat på den grafiska profilen allt marknadsmaterial kan skapas för att få ett enhetligt budskap i alla kanaler.

Hemsida, trycksaker,
annonser etc.

Med en logotyp och grafisk profil på plats blir all kommunikation enhetlig

Grafisk Profil

Bygger på logotypen och adderar färg, typsnitt och grafik

Logotyp

Kärnan i varumärket